سقف کامپوزیت مگا فلور MEGA FLOOR

راهکار صنعتی تولید سوله با معماری کمان قوسی قابلیت تولید از دهانه باز ۱۰ الی ۸۰ متر کاهش ۲۵ ٪ هزینه در مقایسه با سوله سنتی جایگزینی مقاطع سرد نورد اشتال بجای تیر ورق امکان تغییر مقاطع قوس با تغییر بارهای وارده تولید انبوه صنعتی (ظرفیت تولید روزانه ۱۵۰۰ متر مربع )

x (x)
 

ویلای پیش ساخته

در متراژ ۴۵(۳۰ متر + ۱۵ متر Deck) ، و ۷۵ متر :۴۸ متر+ ۲۷ مترDeck کمترین هزینه اماده سازی زمین با استفاده بهترین مصالح و معماری مینیمال با ضمانت سازنده همراه با سیستم Deck تاشو ضد دزد